Med udsigt til dit ansigt får jeg indsigt i din hensigt

- Et foredrag om urhjernen, kropssprog og social intelligens

Book Lasse Due Andersen til et foredrag, hvor hele virksomheden får indsigt i adfærd, kropssprog og social intelligens - i et levende og lettilgængeligt format. Begreberne spiller en afgørende rolle, hvis du I ønsker at forbedre jeres samarbejde og resultater.

I vil blive opmærksomme på, hvordan man aflæser og anvender kropssprog - og I vil få øjenåbnende forståelse for, hvad social intelligens er, og hvordan den påvirker arbejdslivet hver eneste dag.

I vil lære en masse om, hvordan og hvorfor mennesker - biologisk bestemt - agerer på en særlig måde i genkendelige hverdagssituationer.

Og I vil få indblik i, hvor vigtige de gode relationer er for mennesker, der skal kunne samarbejde bedst muligt om et fælles mål.

I vil alle få en fælles forståelse for, hvornår jeres hjerne træffer de rigtige beslutninger og hvornår den desværre træffer de forkerte. I kommer også til at forstå, hvorfor man fx aldrig skal bette på den fodboldspiller, man følelsesmæssigt idoliserer.

Og så lærer I, hvordan dygtige ledere formår at kommunikere og motivere personbestemt til alle i deres teams.

Dette munder ud i nogle helt konkrete råd og anbefalinger, angående jeres specifikke udfordringer, så I med stor sandsynlighed får større succes med jeres interne kommunikation og adfærd.

Hele indholdet præsenteres på en medrivende, lærerig måde, der kan afstedkomme ikke så få selvironiske grin og erkendelser.

Det vil også efterlade jer med et fælles sprog, og en fælles forståelse af, at alle er forskellige. Det er nok ikke noget nyt, men via nuanceringen af begrebet social intelligens bliver I efterfølgende bedre til at kommunikere bevidst og yde gensidig anerkendelse.

Forandringer kan adfærdsmæssigt være en kæmpe udfordring, så står I foran en stor ændring på arbejdspladsen, kan foredraget tilpasses situationen per foregående sparring.

Hjernen er ren biologi - den reagerer ensartet, når noget skal ændres. Men opnår I sammen en forståelse for dens funktioner og reaktionsmønstre, bliver det lettere at omstille sig til de uundgåelige forandringer.

Jeres odds for at komme hurtigere og mere gnidningsfrit i mål er derfor langt større efter deltagelse i foredraget om hjernens luner og social intelligens.

Lyder det brugbart? Så kontakt Empa10.