Personlig træner styrker dine adfærdigheder

Det handler ikke om at få det sagt. Det handler om at plante lyst til at udføre opgaver.

De ledere, som har succes, har et hold bag sig, hvor hver og én har lyst til at udføre deres påkrævede opgaver.

Når du deltager i Empa10s individuelle kursusforløb, vil du i løbet af 3 moduler opbygge evnen til adfærdsbestemt ledelse. Det handler om at udmønte dit ansvar i konkrete opgaver, som motiverer dit hold på et personligt plan.

Efter denne konkrete og personlige træning vil du opleve, at dine kollegaer har markant lettere ved indlevelse i dine instrukser og budskaber. Du lærer nemlig at henvende dig til dem ifølge deres typebestemte præferencer.

Du vil føle dig frygtløst kompetent i mødet med både nuværende og kommende udfordringer, for kursets indhold formidles med læssevis af eksempler og empati, ikke mindst. Så stoffet bliver let at forstå og intuitivt at bruge.

Du lærer også, hvorfor vores hjerne ind imellem fokuserer på de forkerte opgaver, og derfor af og til “stresser” afsted, i stedet for at få tingene gjort på en rolig og systematisk måde.

Du bliver dygtig til at skabe relationer til andre menesker. Og så bliver du opmærksom på dit eget og andres kropsprog.

Kursusbeskrivelse: Adfærdsbestemt ledelse

Helt fra starten kortlægger vi dine arbejdsrelationer i procesværktøjer online, som udstyrer dig med overblik, fokus, delmål og retning.

Du lærer at identificere hjernens to systemer til at forbedre din ledelsestiming.  Du lærer at afkode fire fundamentale sociale intelligenser + tre arketypiske adfærdsmønstre.  Du lærer, hvilken enorm forskel, en bevidst brug af kropssprog og mikroudtryk kan gøre.

Life hacks og power poses fuldender paletten af værktøjer, der sammen med en NLP-orienteret, overlagt kommunikationsstrategi vil forandre dine profesionelle relationer, så du og dit team - styrket og fokuseret - kan nå præcis de mål, I sætter jer for.

Hele forløbet præsenteres på en lettilgængelig online platform, hvor de ledelsesmæssige udfordringer gøres overskuelige, så overførslen fra teori til praksis kan tilrettelægges via app eller computer.

Empa10's sessioner i adfærdsbestemt ledelse sætter dig og dine specifikke udfordringer i fokus. Gennem tre moduler omsættes teori til praksis, så dit nye repertoire af konkrete værktøjer trænes, styrkes og skaber resultater under erhvervskonsulent Lasse Due Andersens vejledning.

Hvert modul har form af en individul 3-timers session. 
Der går 2-3 uger mellem hvert modul. 
Mellem hvert modul planlægger og afholder vi en opfølgende samtale på telefon. 
Modulerne præsenteres i en app, der fungerer som opslagsværk og manual - på din smartphone eller tablet.

Modul 1

Modul 1 lærer dig, hvordan din og andres hjerner fungerer, adfærdsmæssigt. Det er ren biologi, som bliver formidlet på en klar og tydelig måde, så alle kan være med. Sagt med andre ord: du bliver klar over, hvor primitivt hjernen fungerer!

Med det adfærdsmæssige fundament på plads, ser vi på kollegaerne i dit team, enkeltvis. Du bliver nu trænet i at inddele og mappe dem ud fra social intelligens.

Social intelligens er en måde at kategorisere mennesker efter, hvorvidt de er Handlere, Forandrere, Tænkere, eller Følere. Hermed lærer du også, hvordan du får det bedste ud af hver enkelt kollega, samt hvordan I kommunikerer og forstår hinanden.

Med disse værktøjer bliver du sendt hjem for at arbejde med dine kollegaer - med det formål at give dem lyst til at performe.

Efter en uge afholder vi et telefonisk møde med coaching og feedback ift. din udvalgte kollegas udviklings- og relationsplan. Herefter fortsætter dit arbejde, så du har helt styr på værktøjet “social intelligens”, inden du påbegynder Modul 2.

Modul 2

På modul 2 udvider vi din kollega-mapping ved at afklare, om der er nogle af dine kollegaer, der udviser uhensigtsmæssig adfærd.

Mennesker i denne situation er sjældent selv klar over det - og du kan meget vel selv have brug for hjælp til at identificere problemet - men når en kollega ikke performer og samarbejder dårligt, vil du altså lære at komme energidrænende bøvl og brok til livs ved at nudge den pågældende til bedre adfærd.

Du trænes til at implementere dette adfærdsdesign uden dine kollegaers involvering. Så selvfølgelig skal du mellem modul 2 og 3 hjem og træne, hvordan du blotlægger den uhensigtsmæssige adfærd, der gør det muligt for dig at udvikle, motivere og engagere dine kollegaer mod bedre præstationer.

Efter en uge afholder vi et telefonisk møde med coaching og feedback ift. de øvrige kollegaers udviklings- og relationsplaner. Før Modul 3 er det op til dig udføre vores aftalte opgaver i dit daglige arbejde, så du straks praktiserer og indarbejder den ny viden.

Modul 3

Består af opfølgning, udvidelse og nuancering af kollega-mapping. Du vil nu blive trænet i, hvordan man kommunikerer med andre mennesker, bevidst, ledende og ekstraverbalt.

Vi tager igen udgangspunkt i vores fælles hjerne og det forhold, at hjernen ofte er overraskende let at kommunikere til - hvis blot vi er bevidste om, præcis hvad vi gør, og hvornår. For i livets øvrige anliggender er timing helt afgørende.

Oftest fortæller vi, hvad vi gerne vil have, andre skal gøre. Men - som du allerede ved til denne tid - giver dette dem ikke nødvendigvis lyst til at udføre det ønskede.

De fleste mennesker kan godt udføre det arbejde, deres chef beder dem om. Men når du arbejder med adfærdbestemt ledelse, lærer du, hvordan du former og formidler budskabet, så dine kollegaer oplever gåpåmod, motivation og tilfredsstillelse ved opgaven som indefrakommende.

Resultater leveret af motiverede mennesker, vil 9 ud af 10 gange vise sig bedre end resultater, der leveres gennem nød, pligt og vane. Så hvad vil du gerne opnå?

Vi slutter modul 3 af med en personlighedstest, der tegner din specifikke “DISC”-profil. Og selvfølgelig et diplom for dedikationen til Adfærdsbestemt ledelse.

Efter en uge vil jeg igen ringe dig op for at sikre, at du har fået alle værktøjerne i brug og implementeret. For mig handler det nemlig heller ikke om at få det sagt. Jeg har først succes, når du har lyst til at bruge Adfærdsbestemt ledelse hver dag, du går på arbejde.

Du skal kontakte mig hvis du ønsker at deltage eller høre nærmere.